covid manuál

Při vstupu je nutné se prokázat, že nemáte žádné příznaky onemocnění COVID-19 a jeho variant, a že splňujete nejméně jednu z těchto podmínek:

 

A.    jsem plně očkovaný/á oběma dávkami vakcíny proti SARS-CoV-2 uznanou dle stávajících doporučení ECDC a CDC a od podání poslední látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní 

 

B.    u mně proběhlo více než 20 dní ale ne méně než 180 dní od záchytu onemocnění COVID-19 a jeho variant

a to celý stvrdit podpisem

JAK TO U NÁS POTÍ

≋ TYP ZAŘÍZENÍ: veřejně přístupný soukromý klub

≋ V NUUKU NAJDETE: přírodní saunu na dřevo (kapacita 8-10lidí [sardinek]), maringotku a v ní osvěžovnu (kapacita 15nuučků) a převlíkárnu se skříňkami a závěsem, kadibudky dřevěné, Labe ledové, výhledy snové

≋ V NUUKU NENAJDETE: elektřinu, wifi, teplou sprchu nebo párek v rohlíku. Ten si ale můžete opéct na našem táboráku, který vám obsluha ráda pomůže rozohnit.

≋ REZERVACE: naše sauna v otvírací době rezervace nepřijímá > čas v NUUK plyne svérázně jako voda v Labi (občas i zamrzá) a my nechceme saunařům diktovat, jak dlouho smějí v sauně zůstat 


 

permice

≋≋≋ od roku 2022 zvyšujem ceny vstupnýho, takže se podle toho odrazily i ceny permic, který můžete koupit svým nejbližším ≋≋≋

5 VPOTŮ ........................................................ 800 kačen 𓅷

10 VPOTŮ ...................................................... 1600 kačen 𓅷

1 DÁRKÁČ (vstup+jednorázový členství)......200 kačen 𓅷 

překrásný opocený kartičky i s přáním "dávám ti bezčasí" si můžete v tuhle chvíli už jen vyzvednout v naší zátočině NUUK.

 


 

cenové rozpažení

ČLENSKÉ KARTY
(nutné pro každého, kdo jde poprvé do sauny,
po zakoupení se již poplatek platí dle dané doby platnosti)
⋗ denní: 10 Kačen 𓅷
⋗ roční: 100 Kačen 𓅷


VPOTNÉ DO SAUNY
(není časově, genderově ani plavkově omezen)
⋗ klasik: 150 Kačen 𓅷 (od 2022 = 170 𓅷)
⋗ senior/student: 120 Kačen 𓅷 (od 2022 = 140 𓅷)
⋗ malý člověk do 12let: 80 Kačen 𓅷 (od 2022 = 100 𓅷)

RUČNÍKY

⋗ eráry, ale vypraný = 5 Kačen 𓅷

Stanovy soukromého klubu NUUK 

 

Soukromý klub NUUK je založen za účelem propojení sportu a kultury. Jeho cílem je sdružování komunity saunařů, milovníků přírody, alternativního životního stylu a kultury.

 

Sauna, osvěžovna a přilehlé prostory jsou soukromým zařízením provozovaným pouze pro členy klubu za účelem odpočinku, saunování a kulturního vyžití.

 

Členem našeho klubu se může stát každý, kdo se zaregistruje při vstupu do prostor soukromého klubu NUUK. Pracovníkem NUUK mu bude poté vystaveno členská karta a bude zaevidován do databáze. Při dalším vstupu se klubu prokáže členskou kartou. Člen je povinen zaplatit příslušný členský příspěvek na činnost klubu.

Členské karty jsou nepřenosné.

Členské karty jsou za následující poplatek:

     ≋ denní – 10 Kč.

     ≋ roční – 100 Kč

 

Člen klubu se zavazuje v prostorách sauny a osvěžovny NUUK a jeho přilehlém okolí dodržovat veškeré zákony a obecně a místně závazné právní předpisy platné na území České republiky a Statutárního města Hradec Králové, dobré mravy, obvyklé etické zvyklosti a pokyny hostitelů. Členové klubu jsou hmotně zodpovědní za úmyslné poškození vybavení klubu.

Zejména obtěžování hostů a hostitelů, ničení vybavení a zařízení klubu a majetku hostitelů, vnášení zbraní, požívání, nedovolené nakládání, přechovávání omamných a psychotropních látek, jedů a přípravků je obsahujících, není v prostorách klubu dovoleno. 

 

Člen klubu se zavazuje zaplatit členský příspěvek na provoz klubu a sauny.

 

Členové klubu zodpovídají za své zdraví ve smyslu dobrovolného vystavení se nadměrným teplotám v sauně či následném ochlazování se v řece.

 

Svým setrváním v prostorách klubu NUUK vyjadřuje člen, že se seznámil s pravidly klubu NUUK, přijímá je a zavazuje se je dodržovat.

 

Porušením některého ze shora uvedených klubových pravidel členem klubu, zaniká okamžitě jeho členství v klubu NUUK a je povinen ihned prostory klubu NUUK opustit. Členský příspěvek se nevrací.