top of page

JAK TO U NÁS POTÍ

≋ TYP ZAŘÍZENÍ: veřejně přístupný soukromý klub

≋ V NUUKU NAJDETE: přírodní saunu na dřevo hranatou (kapacita 8-10lidí [sardinek]), přírodní saunu na dřevo kulatou (kapacita 4-6lidí), maringotku a v ní osvěžovnu (kapacita 15nuučků) a převlíkárnu se skříňkami a závěsem, kadibudky dřevěné, Labe ledové, výhledy snové

≋ V NUUKU NENAJDETE: elektřinu, wifi, teplou sprchu nebo párek v rohlíku. Ten si ale můžete opéct na našem táboráku, který vám obsluha ráda pomůže rozohnit.

≋ REZERVACE: naše sauna v otvírací době rezervace nepřijímá > čas v NUUK plyne svérázně jako voda v Labi (občas i zamrzá) a my nechceme saunařům diktovat, jak dlouho smějí v sauně zůstat 


 

cenové rozpažení

ČLENSKÉ KARTY
(nutné pro každého, kdo jde poprvé do sauny,
po zakoupení se již poplatek platí dle dané doby platnosti)
⋗ denní.........................................................10 𓅷
⋗ roční....................................................... 100  𓅷

 


VPOTNÉ DO SAUNY
(není časově, genderově ani plavkově omezen)
⋗ klasik..................................................... 250 𓅷
⋗ senior/student...................................... 220 𓅷 
⋗ malý člověk do 12let.............................150 𓅷 

RUČNÍKY

⋗ erár, ale vypraný..........................................................5  𓅷

pOTmice

5 VPOTŮ .........................................................1150 𓅷

10 VPOTŮ ...................................................... 2250 𓅷

1 DÁRKÁČ (vstup+jednorázový členství)........260 𓅷 

Potmice si můžete vyzvednout v naší labský zátočině v otvíracích hodinách. 

Stanovy soukromého klubu NUUK 

 

Soukromý klub NUUK je založen za účelem propojení sportu a kultury. Jeho cílem je sdružování komunity saunařů, milovníků přírody, alternativního životního stylu a kultury.

 

Sauna, osvěžovna a přilehlé prostory jsou soukromým zařízením provozovaným pouze pro členy klubu za účelem odpočinku, saunování a kulturního vyžití.

 

Členem našeho klubu se může stát každý, kdo se zaregistruje při vstupu do prostor soukromého klubu NUUK. Pracovníkem NUUK mu bude poté vystaveno členská karta a bude zaevidován do databáze. Při dalším vstupu se klubu prokáže členskou kartou. Člen je povinen zaplatit příslušný členský příspěvek na činnost klubu.

Členské karty jsou nepřenosné.

Členské karty jsou za následující poplatek:

     ≋ denní – 10 Kč.

     ≋ roční – 100 Kč

 

Člen klubu se zavazuje v prostorách sauny a osvěžovny NUUK a jeho přilehlém okolí dodržovat veškeré zákony a obecně a místně závazné právní předpisy platné na území České republiky a Statutárního města Hradec Králové, dobré mravy, obvyklé etické zvyklosti a pokyny hostitelů. Členové klubu jsou hmotně zodpovědní za úmyslné poškození vybavení klubu.

Zejména obtěžování hostů a hostitelů, ničení vybavení a zařízení klubu a majetku hostitelů, vnášení zbraní, požívání, nedovolené nakládání, přechovávání omamných a psychotropních látek, jedů a přípravků je obsahujících, není v prostorách klubu dovoleno. 

 

Člen klubu se zavazuje zaplatit členský příspěvek na provoz klubu a sauny.

 

Členové klubu zodpovídají za své zdraví ve smyslu dobrovolného vystavení se nadměrným teplotám v sauně či následném ochlazování se v řece.

 

Svým setrváním v prostorách klubu NUUK vyjadřuje člen, že se seznámil s pravidly klubu NUUK, přijímá je a zavazuje se je dodržovat.

 

Porušením některého ze shora uvedených klubových pravidel členem klubu, zaniká okamžitě jeho členství v klubu NUUK a je povinen ihned prostory klubu NUUK opustit. Členský příspěvek se nevrací.

bottom of page